Indexadores

Indexadores e Portais

Diadorim - Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras (Statistics)
Google Scholar
OAJI - Open Academic Journals Index
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
ROAD: Directory of Open Acess Scholarly Resources (ISSN)

Portal de Periódicos da Capes