Indexadores

Indexadores e Portais

Diadorim - Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras (Estatísticas gerais)
Google Scholar
DOAJ - Directory of Open Access Journals
OAJI - Open Academic Journals Index
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
ROAD: Directory of Open Acess Scholarly Resources (ISSN)
CORE.ac.uk

Portal de Periódicos da Capes